Denne artikel forklarer, hvordan du som formand kan registrere timer for individuelle eller flere ansatte.

<aside> 👷 Skrevet af @Emil Kirchheiner

</aside>

Denne artikel forklarer, hvordan du kan registrere din medarbejders tid. Vi skelner mellem registrering for individuelle medarbejdere og for hele teams.

  1. Klik på et af projekterne i projektoversigten.

https://downloads.intercomcdn.com/i/o/177707480/2fb81cbac5b23705765113b0/1.png

  1. Du får nu en ugentlig oversigt og kan se de planlagte medarbejdere fordelt dagligt.3. Hvis du vil registrere en forudplanlagt opgave, skal du trykke på en medarbejder, holde inde og trykke på registrer.

https://downloads.intercomcdn.com/i/o/177707595/18efbc66987ed580d3104d3a/2.png

  1. Den valgte medarbejder er nu fremhævet med gult og er klar til at blive godkendt af din ansvarlige kollega.

https://downloads.intercomcdn.com/i/o/177707715/31a60bf48f02c06e2b8a7337/3.png

  1. Hvis du vil registrere tiden for et team, skal du trykke på kalendersymbolet i øverste højre hjørne.

https://downloads.intercomcdn.com/i/o/177708065/9add2b96b4a16a750e410d61/4.png

  1. I denne visning har du grupperet dine medarbejdere efter arbejdstid og dato. Stryg fra venstre mod højre for at registrere disse medarbejdere samlet.

https://downloads.intercomcdn.com/i/o/177708218/fbbcda6a9e75da6101b7e116/5.png

  1. For at redigere en registrering på forhånd skal du trykke på opgaven. Ændringer, du foretager her, anvendes for alle valgte medarbejdere.

https://downloads.intercomcdn.com/i/o/177708324/a5bcb71941767132e6dbc3e4/6.png

Se Også

Planlæg, registrer og godkend timer